© PISKO AS 2023 by Torje Kosmo Karlsen

TJENESTER

BOLIG- OG EIENDOMSUTVIKLING

Jeg kan hjelpe deg med alle typer oppdrag innenfor fagområdet og tilbyr tjenester innenfor tilrettelegging, utvikling, koordinering og planlegging av prosjekter.

Videre tilbyr jeg tjenester innen byggesak, som deling og seksjonering, byggesøknader og råd og bistand.

Trenger du hjelp til kostnadsoverslag, kontrolloppgaver, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og bistand ved kontrahering og innkjøp hjelper jeg gjerne til.

 

Jeg driver selv med kjøp og utvikling av eiendommer i Narvik-regionen.

UNDERVISNING OG RÅDGIVNING

Jeg underviser innen flere fagområder innen bygg- og anleggsbransjen. Med over 40 år i bransjen besitter jeg betydelig erfaring og kunnskap innen fagområdet. Jeg bistår også med rådgivning innen strategi og ledelse.

STYREARBEID

Jeg har lang erfaring fra en rekke styrer opp gjennom årene og har god kompetanse innenfor praktiske problemstillinger som daglig ledere, styremedlemmer og styreledere støter på i sitt daglige virke. Ta gjerne kontakt hvis du eller ditt selskap trenger ny kompetanse i styret.

PROSJEKT-EFFEKTIVISERING

I samarbeid med VINN kan vi med en systematisk tilnærming redusere kostnadene av ikke-produktive aktiviteter, sløsing og feil i alle faser av prosjektet. Med utgangspunkt i prosjektmodell utviklet for bygg- og anleggsbransjen sikrer vi en mer effektiv prosjektgjennomføring.

INGENIØRTJENESTER

Trenger du hjelp i forbindelse med søknadspliktige tiltak kan jeg hjelpe deg med formalitetene knyttet til blant annet;

 • Utslippstillatelser og anleggelse av renseanlegg

 • Oppføring av hus og hytte

 • Tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse

 • Anleggelse av vei og andre mindre konstruksjoner

Søknaden kan omfatte;

 • Kontakt med kommunens planavdeling.

 • Innhenting av opplysninger vedrørende eiendommen og tiltaket.

 • Utsending av nabovarsel.

 • Kontakt med naboene i de tilfeller det er innspill og eller innsigelser til tiltaket.

 • Koordinering av ansvarlige for prosjektering, utførelse og kontroll.

 • Ansvar for at alle nødvendige dokument ligger ved søknaden.

 • Ansvar for at ferdigmelding blir tilsendt byggesaksavdelingen i kommunen.