top of page

PROSJEKTER

NortrykkMagnusBergsgt8_v2.jpg
MAGNUS BERGS GATE 8

KOMMER FOR SALG 

- 3 store og moderne leilighet organisert i borettslag

Prosjektet Magnus Bergs gate 8 er nå klar for realisering. Leilighetene vil være klar for salg i løpet av første halvdel av 2022. 

Utbygger; Magnus Bergs Gate 8 AS

Perspektiv - Fasade Nord og Vest.jpg
VILLAVEIEN 72

UNDER PLANLEGGING 

- 27 leiligheter i varierende størrelse

Victoria Havn AS planlegger ny leiligheter i Villaveien 72 (det gamle Kuraasbygget). Reguleringsarbeidene pågår. Planlagt oppstart våren 2025.

MIMERGÅRDEN

NYOPPFØRTE LEILIGHETER I MIMERGÅRDEN

20 moderne leiligheter ferdigstilt september 2023.

bottom of page