top of page

FLÅTTA BOLIGFELT

PROSJEKTET ER SOLGT VIDERE TIL NY EIER.

Liland i Evenes kommune har blitt en ettertraktet perle for folk fra fjern og nær. Evenes kommune er i seg selv i utvikling. Blant annet skal Evenes flystasjon utvikles til å bli en fremskutt base for nye kampfly, og hovedbase for maritime patruljefly. Basen vil bli bemannet med 600 fast ansatte og 300 vernepliktige soldater. Dette krever utvidet bokapasitet. I samarbeid med Per Strand Eiendom AS utvikler jeg Flåtta Boligfelt på Liland med idyllisk beliggenhet helt i strandsonen.

  • Attraktiv «småby» med bærekraftig bomiljø.

  • Moderne boenheter for ulike livsfaser bestående av eneboliger, tomannsboliger i kjede, samt rekke med 4 og 5 boliger, eventuelt lavblokk med leiligheter. Totalt opp mot 60 boenheter med differensiert areal og pris.

  • Tilrettelagt for trinnvis utbygging.

  • Miljøtilpasset arkitektur som underordner seg landskapet og Lilands historie med et stedstilpasset bygningsmessig formspråk.

  • Arkitektur som skaper verdier og fremmer bolyst.

  • 10 minutter til Evenes flyplass og 40 minutter til Harstad og Narvik.

  • «God nabogaranti» fra Evenes kommune.

Liland har et attraktivt og bærekraftig bomiljø med; skole, flerbrukshall, barnehage, omsorgs senter, butikk, kystkultur, båtforening og ikke minst et meget aktivt idretts- og turmiljø.

Liland er blant annet kjent for det årlige "åpne nasjonale mesterskapet i tørskatorskehaudryling" på Liland Brygger.

Fremgang

Planleggingen av boligfeltet på Flåtta på Liland startet tidlig 2017. Et tidlig konseptforslag utarbeidet av Siv. Arkitekt Rolf Brendeløkken ble meget godt mottatt i Evenes kommune våren 2017. Sommeren 2017 ble SWECO AS avd. Narvik engasjert for utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredelse. Evenes kommune vedtok reguleringsplanen like før jul 2018. På nyåret 2019 inngikk selskapet avtale med Per Strand Eiendom AS om samarbeid og realisering av prosjektet.

Vei, vann og avløp er ferdig prosjektert av Hinnstein AS i Harstad og det er gjennomført geotekniske undersøkelser av Multiconsult.

Alt ligger nå til rette for rask oppstart.

PISKO og PerStrand Eiendom-1.jpg
bottom of page